Čím se naše společnost zabývá?

Působíme v oblasti lesního hospodářství a svou činnost trvale rozšiřujeme o navazující obory (dřevozpracující průmysl, obnovitelné zdroje energie, energetika, ekologieporadenská činnost). Společnost vlastní pilařský provoz v osadě Mříč u městyse Křemže nedaleko Českého Krumlova přímo v srdci Blanského lesa s dominantou hory Kleť.

Převážně podnikáme ve službách pro lesní hospodářství, výrobě řeziva a v obchodu s dřevní hmotou, lesní biomasou pro energetické účely i zahradnické účely a řezivem. S cílem trvale udržitelného hospodaření spravujeme vlastní lesní majetky a poskytujeme komplexní služby vlastníkům a nájemcům lesa s výkonem odborné správy lesů a zároveň provozujeme lesní školku s výrobou obalovaných sazenic.

V pilařském provozu zajišťujeme zakázkový pořez převážně jehličnaté kulatiny, prodej stavebního a truhlářského řeziva a paliva. Součástí provozu je i zakázková truhlářská výroba.

Účast v profesních sdruženích

Společnost ENERGOFOREST s.r.o. je aktivním členem Sdružení dřevozpracujících podniků v České republice a je členem Hospodářské komory ČR.

www.sdpcr.cz

www.komora.cz

Areál firmy ENERGOFOREST s.r.o.

Sbírka listin

Výroční zprávy, účetní uzávěrky, zakladatelské dokumenty, notářské zápisy, smlouvy, podpisové vzory a ostatní dokumenty naleznete na stránkách justice.cz.

Otevřít sbírku listin

Dotační programy

Společnost ENERGOFOREST s.r.o. je zapojena v následujících dotačních programech:

Projekt materiálového využití odpadů

Projekt fotovoltaická elektrárna