Správa lesů a její služby

Správa lesů
a s ní spojené služby

Cílem je trvalé zlepšování stavu jak vlastního lesa, tak lesních majetků ostatních vlastníků a to s využitím všech jeho potenciálů s důrazem na získání maximálních ekonomických efektů při zachování trvalé udržitelnosti všech jeho funkcí. Veškeré smluvní činnosti jsou realizovány prostřednictvím písemných smluv. V případě dlouhodobých pronájmů jsou uzavírány pachtovní smlouvy.

Předmět smlouvy může být různorodý

  • Odborná správa lesů včetně zajištění odborného technického personálu
  • Vypracování ročních pěstebních a těžebních projektů a finančního plánu
  • Zajištění obnovy lesního hospodářského plánu (LHP), resp. lesních hospodářských osnov (LHO)
  • Vedení lesní hospodářské evidence (LHE)
  • Z pověření zastupování před státní správou lesů (SSL), Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), ochranou přírody (OP)
  • Z pověření výkon práva myslivosti, případně dalších práv

Smluvní podmínky jsou sjednávány individuelně dle platné legislativy na základě upřesnění předmětu smlouvy. Se správou lesních majetků lze zajistit i další činnosti či služby (pěstování, těžba, výkup dřeva, apod.). Pro správu lesa společnost vlastní licenci odborného lesního hospodáře zde.