Poradenství v lesním hospodářství

Poradenství v lesním
hospodářství

Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti hospodaření v lesích na principech trvalé udržitelnosti a individuálního přístupu v souladu s platnou legislativou. Při této činnosti naše společnost spolupracuje s interními a externími specialisty, vědeckými a výzkumnými pracovišti.

Její součástí je:

 • Posuzování stavu lesních majetků a jejich tržní ocenění a ekonomických analýz hospodaření
 • Prostřednictvím soudního znalce soudní odhady a znalecké posudky oboru ekonomika – odvětví ceny a odhady, specializace oceňování pozemků a porostů jak lesních, tak ostatní zeleně mimo les, škody způsobené zvěří a na zvěři. Kontakt zde.

  ing. Zdeněk Cába
  znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady,
  specializace oceňování pozemků a porostů jak lesních, tak ostatní zeleně mimo les,
  škody způsobené zvěří a na zvěři,
  tel: 724 524 001

 • Zpracování podkladů a zajištění agendy v souvislosti s čerpáním dotací z fondů ČR, EU
 • Poradenská činnost při správě lesů
 • Průzkum trhu
 • Právní poradenství
 • Další okruhy poradenství dle individuální dohody s partnerem