Obchdní činnost

Obchodní činnost
Výkup dříví

Společnost vykupuje dříví různých sortimentů a dřevin na základě jednorázových nebo dlouhodobých smluv pro vlastní pilařský provoz a k prodeji v tuzemsku a v zahraničí, zejména v Rakousku a Německu. Nákup a prodej dřeva realizujeme svým jménem a na svůj účet. Ceny vytěženého dřeva jsou pro dodavatele – prodávajícího, sjednávány zásadně s cenami k lokalitě odvozní místo (místo nakládky).