Nákup lesních pozemků

Nákup lesních pozemků

Zahrnuje v sobě především zprostředkování nákupu a prodeje lesních a  zemedělských pozemků. Obchod s realitami-lesními majetky je doplněním celé mozaiky vlastních činností týkajících se lesního hospodářství. Široká databáze majetků a vlastníků naší společnosti umožňuje v maximální míře vyhovět jak nabídce, tak poptávce. Naše společnost nakupuje v zájmových územích lesní pozemky i bez trvalých porostů (holiny).