eForest - Aukční portál

eForest
Aukční portál - dočasně se nevyužívá

Představujeme Vám elektronický nástroj eForest, který Vám umožňuje prodat/nakoupit požadované sortimenty surového dříví v reálném čase, v daném místě, za nejvýhodnější cenu.

eForest je internetovou aukční aplikací, která pracuje v chráněném prostředí. Po registraci a proškolení nabízí účastníkům plně transparentní zobchodování sortimentů surového dříví ve volné soutěži se zárukou maximalizace výnosů s předem definovanou marží provozovatele – společnosti ENERGOFOREST.

eForest nabízí časově neomezený přístup i mimo pracovní dobu, transparentní soutěžní prostředí, flexibilitu, zkrácení doby prodeje na minimum, plnou podporu všech účastníků a zároveň osobní přístup ke každému účastníkovi.

Při vývoji aplikace eForest byl kladen důraz na zajištění plné transparentnosti prodeje i nákupu sortimentů surového dřeva. Proto je tato aplikace vhodná pro celé spektrum účastníků, tzn. jak malé dodavatele a odběratele – fyzické osoby, i fyzické osoby – podnikatele (živnostníky), tak pro veřejno-právní subjekty, které mají zájem zobchodovat větší objemy dříví s plnou zárukou vysoutěžené ceny za předem deklarovaných podmínek. Aplikace eForest je postavena na principu, kdy každý dodavatel i odběratel předem zná podmínky, za kterých aukce probíhají a za kterých budou uzavřeny kupní smlouvy.

Účast a členství v aplikaci eForest je bez poplatků, bez časového omezení a bez závazku na minimální počet obchodů. Minimální objem obchodního případu je 25 m3.

ENERGOFOREST má zájem na spokojenosti svých zákazníků a proto zaručuje úplné proškolení zdarma i následnou bezplatnou podporu každého účastníka registrovaného v internetové aukční aplikaci eForest.

ENERGOFOREST, jako tvůrce a provozovatel aplikace eForest, zároveň ručí za dodržování podmínek platných pro všechny účastníky v systému, a to včetně řádných a včasných plateb, sankcí pro účastníky, kteří se chovají neeticky nebo poruší podmínky zdravé soutěže. Rovněž nabízí plnou podporu všech účastníků i zájemců o registraci v aplikaci eForest i všech registrovaných subjektů s důrazem na individuální přístup.

Registrace do aplikace eForest: www.eforest.cz