Čerpací stanice

Čerpací stanice

Společnost provozuje v areálu pilařského provozu neveřejnou čerpací stanici pohonných hmot. V evidenci MPO je zapsána pod evidenčním kódem MPO EVCS "07050120". Především pro právnické osoby působící v oblasti Křemežska a smluvním dopravcům nabízíme možnost čerpání motorové nafty na základě smlouvy, která upravuje podmínky odběru pohonných hmot prostřednictvím elektronických čipů a způsob bezhotovostní úhrady.

Bližší informace o smlouvě, cenách, fakturaci a otevírací době vám podá:

Šárka Homolková
Tel.: +420 725 550 425